Thursday, April 22, 2010

May mga panahon talagang intentionally humahanap ako ng malalaking batong ipupupok sa ulo ko, at kapag nasaktan ako e magrereklamo ako na masakit.
May mga panahon talagang intentionally humahanap ako ng malalaking batong ipupupok sa ulo ko, at kapag nasaktan ako e magrereklamo ako na masakit.
May mga panahon talagang intentionally humahanap ako ng malalaking batong ipupupok sa ulo ko, at kapag nasaktan ako e magrereklamo ako na masakit.
May mga panahon talagang intentionally humahanap ako ng malalaking batong ipupupok sa ulo ko, at kapag nasaktan ako e magrereklamo ako na masakit.