Friday, December 31, 2010

Moving Forward

Sa LTO ng SM North ito, nung September 2 2008. Ikalawang renew ko ng Driver's License. Buntis ako nun kay Cecilia, kaya kahit na kailangan kong magpapalit ng apelyido mula sa Berjamin na maging Pante, e kinebs ko na dahil ayokong pumila sa East Avenue. Number 1 ako sa pila dahil kung tama ang pagkakaalala ko, tumakas lang ako nito sa opisina.

It's the end of the year, the start of another one, and I'm moving forward.  Sabi nga, "The only real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes."

31 December 2010
8:30 AM