Thursday, May 15, 2008

jb

Nice Things at Seven Weeks

1.  Matulog ng sampung oras mahigit araw araw para na akong troso.
2.  Maraming naghihintay kung kailan ako lalaki.
3.  Mas masarap ang mga pagkain ngayon,

No comments:

Post a Comment