Monday, July 23, 2007

Baguio Trip

Magandang Igorota ako.
 

 

Nagpunta sa Baguio nang biglaan at walang plano. Basta lang sumakay sa bus. Walang dalang damit, hindi alam kung saan matutulog. (And I should do this more often).

 

No comments:

Post a Comment